Testy kl. VI

Testy dla kl VI
 
Program profilaktyczny: "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

W kwietniu i maju 2011r. w Szkole Podstawowej w Matysówce realizowany był program profilaktyczny „W zdrowym ciele,  zdrowy duch”.
Głównymi celami programu było: dostarczanie uczniom wiadomości na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu, palenia papierosów , sięgania po napoje energetyzujące, czy tak rozpowszechnione obecnie dopalacze oraz promowanie zdrowego
i bezpiecznego stylu życia . Programem objęci zostali wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice...


 

 [Zobacz galerię zdjęć]

Na zajęciach lekcyjnych oraz w świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały pogadanki, dyskusje, rozmowy poświęcone różnym aspektom zdrowia i dokonywania „zdrowych wyborów”. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne na szkolne gazetki i konkursy.
Odbywały się też turnieje i zawody sportowe.
Dwukrotnie zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze z lokalną twórczynią ludową Panią Danutą Szyszką. Nasi uczniowie podczas tych zajęć poznawali tajniki wykonywania pięknych ozdób z ciasta. Warsztaty rękodzielnicze „Wiosenne kwiaty
z bibuły” przeprowadziła również Pani Małgorzata Bąk - wychowawca świetlicy szkolnej. Uczestniczyli w nich nasi uczniowie  i ich rodzice.
W ramach programu zorganizowany został „Dzień odkrywania talentów”. Starsi i młodsi uczniowie mieli wówczas doskonałą okazję pochwalić się, zaprezentować swoje umiejętności, zdolności i wiedzę, doskonale się przy tym bawiąc. Na ten dzień przygotowane zostały też  inscenizacje.
Realizacji celów programu „W zdrowym ciele, zdrowy duch” posłużył także trwający w naszej szkole od 9 do 13 maja Tydzień Promocji Zdrowia. Jego hasło przewodnie brzmiało: „Uczymy się i bawimy bezpiecznie” . Poszczególne dni poświęcone były następującym zagadnieniom: „ABC bezpiecznej zabawy”, „Bezpiecznie na wsi”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Rosnę – myślę – dbam” - tutaj tematyka związana była ze szkodliwością sięgania po alkohol, papierosy, dopalacze, napoje energetyzujące. Podsumowaniem Tygodnia Promocji Zdrowia był konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
 i udzielania pierwszej pomocy. W każdej klasie wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy wykazali się największą wiedzą w tym zakresie. Byli to:  Milena Kąkol z klasy I, Robert Mnich z klasy II, Edyta Wasilewska z klasy III,  Aneta Pomianek z klasy IV, Natalia Ryznar
z klasy V i Monika Kura z klasy VI. 
Na wywiadówce szkolnej rodzice wysłuchali referatu: „Czy moje dziecko jest na drodze do uzależnienia” i rozmawiali z nauczycielami na temat zagrożeń, na jakie ich dzieci są  narażone we współczesnym świecie . Podczas realizacji programu wykorzystane zostały materiały Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Dzieci nie zawsze są świadome skutków dokonywania złych wyborów, zatem profilaktyka w tym zakresie nigdy nie zaszkodzi. Mamy nadzieję, że ciągłe utrwalanie i poszerzanie  wiedzy uczniów na temat uzależnień , skutków sięgania po alkohol, papierosy, czy dopalacze sprawi, że nauczą się pozytywnych i bezpiecznych zachowań.
Wsparcia finansowego do realizacji tego programu udzieliła nam Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyczynie, za co serdecznie dziękujemy.

 

Małgorzata Bąk

 

Zielona Flaga

Od grosika....